Om oss

Selskapet ble etablert 30.09.1998, og var da eid av Trude Orholm og Aud Karin Eriksen. I den spede begynnelsen tok Trude og Aud med seg sine kunder fra sine respektive byrå og hadde totalt ca 70 kunder.

I 2000 fikk selskapet sine første medarbeidere. Etter hvert som årene gikk fikk selskapet både flere ansatte og flere kunder og i 2012 overtok Trude Orholm alle aksjene i selskapet.

Den 1. mars 2014 trådte Rolf Inge Orholm inn som daglig leder og leder nå et selskap med 6 ansatte og over 250 kunder. Kundene er jevnt fordelt over alle bransjer og av variabel størrelse.

Regnskapsbransjen står ovenfor en masse endringer i tiden som kommer og Regnskapspartner AS innehar med dette god faglig kompetanse over det som har skjedd og er godt rustet til det som kommer.